Van nature het beste
Zekerheid ontstaat doordat
men zelf zeker is
Ireks

HACCP-concept:
systematische en risicobewuste kwaliteitscontrole

De "Hazard Analysis and Critical Control Points"-methode (HACCP) omschrijft alle maatregelen voor een systematische en risicobewuste kwaliteitscontrole gedurende alle verwerkingsfasen. Dit is een belangrijk aandachtspunt dat IREKS altijd ernstig neemt.

In 1996 is het HACCP-concept voor de productie van bakkerijgrondstoffen in werking getreden.

Het HACCP-concept beschrijft systematische methoden om kritische controlepunten, zijnde risicovolle werkwijzen en bewerkingsstappen in ons productieproces van levensmiddelen, te herkennen en vervolgens te onderzoeken en te sturen, zodat het gezondheidsrisico voor de consument mogelijks uitgesloten kan worden.

Deze gezondheidsrisico's kunnen van biologische aard (bv. micro-organismen), van chemische aard (bv. resten van pesticide, zware metalen) of van fysische aard (bv. glas, steen of metaal) zijn. Bij IREKS werden procedures voor elk kritisch controlepunt vastgelegd om elk gevaar voor het product en daarmee de verbruiker uit te sluiten.

Met het HACCP-concept kunnen we onze klanten laten zien, dat wij onze bakkerijgrondstoffen met de grootste zorg produceren en al het mogelijke doen om kwalitatief hoogwaardige en veilige levensmiddelen te vervaardigen.