Van nature het beste
Welkom
in de wereld van IREKS
Ireks
Nederlands > OVER ONS> Gegevensbescherming (Privacy Policy)

Gegevensbeschermingsbeleid

Laatste update: maart 2021

Wij danken u voor uw interesse in ons bedrijf en onze producten en diensten. U hoeft zich geen zorgen te maken wat betreft de bescherming van uw persoonlijke gegevens bij het bezoeken van onze internetpagina's als business partner.

De bescherming van uw gegevens is voor ons van groot belang

Wij nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. De naleving van de wet op de gegevensbescherming is voor ons vanzelfsprekend.

We willen graag dat u weet wanneer we welke gegevens registreren en verwerken en hoe we deze gebruiken. Er zijn technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de bepalingen in verband met gegevensbescherming door ons en ook door externe dienstverleners worden nageleefd.

Business partners kunnen informatie vinden volgens Artikel 13 en 14 van het algemene gegevensbeschermingsbeleid (GDPR) van de EU op de volgende link.

Verantwoordelijke partij (ook bekend als Controller)

IREKS GmbH
Lichtenfelser Str. 20
95326 Kulmbach
Duitsland
Tel.: +49 9221 706-0
Fax: +49 9221 706-306
E-Mail: ireks@ireks.com

Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens zijn gegevens over uw identiteit, zoals bijvoorbeeld naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres.

Voor het gebruik van onze internetpagina's, is het in het algemeen niet nodig om persoonlijke gegevens openbaar te maken.

In bepaalde gevallen hebben we echter uw naam en uw adres nodig samen met andere details, zodat we de gevraagde diensten kunnen leveren. We zullen u daar waar nodig op wijzen. Dit is bijvoorbeeld van toepassing op het verzenden van informatiemateriaal of het beantwoorden van individuele vragen.

Bovendien registreren, verwerken en gebruiken wij alleen gegevens die u vrijwillig of automatisch aan ons ter beschikking hebt gesteld via internet (bijvoorbeeld cookies, browserinformatie).

Als u gebruikmaakt van diensten, worden alleen die gegevens vastgelegd, verwerkt en gebruikt die nodig zijn om aan de diensten te voldoen.

Mochten we meer gegevens van u vragen, dan is dit op vrijwillige basis.

Het registreren, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens vindt alleen plaats om de gevraagde diensten of ondersteuning te vervullen en om onze eigen legitieme zakelijke belangen te waarborgen.

Specifiek gebruiksdoel

We zullen persoonlijke gegevens die door ons beschikbaar zijn gesteld online registreren, verwerken en gebruiken voor de doeleinden die exclusief aan u werden gecommuniceerd. Persoonlijke gegevens worden niet zonder uw toestemming overgedragen aan derden.

Voor het onderhouden van klantenrelaties kan het ook nodig zijn voor ons, of voor een serviceprovider in opdracht van ons, om persoonlijke gegevens te registreren, verwerken en gebruiken om u te informeren over productaanbiedingen die nuttig zijn voor uw zakelijke activiteiten of om online enquêtes uit te voeren om beter in staat zijn om aan de wensen en eisen van onze klanten te voldoen.

De registratie, verwerking en het gebruik van persoonlijke gegevens, evenals de overdracht ervan aan overheidsinstellingen en autoriteiten die het recht hebben dergelijke informatie te ontvangen, zullen alleen plaatsvinden binnen de reikwijdte van de overeenkomstige wetten of voor zover wij wettelijk verplicht zijn om dit te doen, bijvoorbeeld als gevolg van een gerechtelijk bevel.

Newsletters

Als wij een newsletter wensen te versturen en u zich hiervoor registreert, zullen we alleen persoonlijke gegevens en gegevens die vrijwillig verstrekt worden registreren, verwerken en gebruiken. Door u te registreren voor de newsletter, heeft u verklaard hiermee akkoord te gaan. U kunt uw abonnement op de newsletter op elk moment annuleren door de afmeldingslink aan het einde van elke newsletter te gebruiken.

Zodra u zich hebt geregistreerd voor de nieuwsbrief, sturen wij u een bevestigingsmail. In deze e-mail vindt u een link om uw registratie te bevestigen. Pas nadat op deze link is geklikt, worden uw gegevens in passende mate gebruikt voor reclame- en marketingdoeleinden door middel van onze nieuwsbrief.

Contactformulier / Contact

Als je contact opneemt met ons, dan kom je in rechtstreeks contact met ons dochterfiliaal

IREKS BELGIUM N.V.
Europalaan 66
1932 Zaventem
BELGIË
Tel: +32 2 767 20 29
Fax: +32 2 768 26 00
E-mail: info@ireks.be

Hetzelfde geldt als er rechtstreeks per e-mail contact wordt opgenomen met dit dochterfiliaal.

Als u via het contactformulier contact opneemt met ons dochterfiliaal, verwerkt deze de gegevens die in de formuliervelden zijn ingevoerd. Ons dochterfiliaal zal deze gebruiken om de gewenste informatie te verstrekken of om de door u gevraagde diensten uit te voeren, bijvoorbeeld ondersteuning en advies over onze productportfolio.

Als contact per e-mail wordt gemaakt, geldt hetzelfde voor gegevens die met uw aanvraag worden overgedragen, mocht u rechtstreeks contact met ons opnemen of met ons dochterfiliaal.

Opslagperiode

Persoonlijke gegevens, die via onze internetpagina's aan ons zijn verstrekt, worden bewaard totdat het doel waarvoor het ons is toevertrouwd, is nagekomen. Moeten handels- en belastinggebaseerde bewaartermijnen in acht worden genomen, dan kan de opslagperiode tot 10 jaar zijn voor bepaalde gegevens.

Het automatiseren van niet-persoonlijke gegevens

Wanneer onze internetpagina's worden gebruikt, worden de volgende gegevens opgeslagen om organisatorische en technische redenen: de namen van de door u geraadpleegde pagina's, de naam van de door u gebruikte browser en de naam van uw besturingssysteem, de datum en het tijdstip van toegang, de door u gebruikte zoekmachine, de namen van gedownloade bestanden en uw IP-adres.

We zullen deze technische gegevens anoniem beoordelen en alleen gebruiken voor statistische doeleinden en om onze aanwezigheid op het internet verder te optimaliseren en onze internetdiensten nog aantrekkelijker te ontwerpen. Deze anonieme gegevens worden gescheiden van persoonlijke gegevens, op beveiligde systemen opgeslagen en laten geen conclusies toe met betrekking tot een individuele persoon. Uw persoonlijke gegevens en uw privacy zijn daarom te allen tijde beschermd.

Cookies

a) Wat zijn cookies precies?

Cookies zijn kleine stukjes informatie die op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden opgeslagen wanneer internetpagina's worden bezocht en die in het algemeen worden gebruikt voor een effectiever ontwerp van internetpagina's. Sommige cookies (sessiecookies) worden automatisch verwijderd wanneer de browser wordt gesloten, andere (permanente cookies of Tracking Codes) worden gearchiveerd op de corresponderende hardware tot een bepaalde vervaldatum of totdat het tijdelijke geheugen van uw browser is geleegd en ons in staat stelt om u te identificeren als een herhaalde bezoeker van onze internetpagina's. De meeste internetbrowsers accepteren cookies automatisch. Als u echter eenvoudig klikt, kunt u de instellingen van uw browser wijzigen als u dit niet wenst. Meer gedetailleerde informatie over cookies is te vinden op
aboutcookies ➚.

b) Waarom worden cookies door ons gebruikt?

We gebruiken cookies om:

  • een veilige internetomgeving te garanderen
  • de prestaties van onze website te controleren en de gebruiksvriendelijkheid en de online ervaring voor onze klanten te verbeteren

Wij gebruiken geen cookies om uw internetactiviteiten bij te houden buiten de internetpagina's die door ons worden onderhouden.

De soorten cookies die hieronder worden genoemd, worden door ons gebruikt om beter in staat te zijn te beoordelen hoe onze online services door onze klanten worden gebruikt en om onze services op een betere manier te configureren. Hierdoor kunnen we bijvoorbeeld herkennen wanneer een proces te complex is en de gebruikers het proces om deze reden beëindigen. Met deze kennis kunnen de processtappen eenvoudiger en klantgerichter worden ingericht.

c) Welke soorten cookies bestaan er?

Soort cookie Beoogde doel
Sessie cookies Worden verwijderd nadat de browser is gesloten. Dienen om zowel de navigatie als de verblijftijd op de internetpagina's vast te leggen en om uw login tijdens de sessie actief te houden.
Tracking Codes Bevatten geen persoonlijke gegevens. Leggen vast waar de paginaweergave heeft plaatsgevonden, welke zoekmachine is gebruikt, op welke koppeling is geklikt en welk sleutelwoord is geselecteerd en lokaliseren de locatie van de gebruiker op het moment van de paginaweergave. Leggen het aantal bezoeken vast evenals de duur van het eerste, het huidige en het vorige bezoek. Deze cookies registreren alleen bezoeken aan de internetpagina's die door ons worden onderhouden en worden niet geactiveerd tijdens bezoeken aan andere internetpagina's.

 

d) Wettelijke basis

 

De wettelijke basis voor het gebruik van cookies wordt geboden door artikel 6(1), onder f), van de AVG (GDPR). Alleen het internetprotocoladres wordt hier opgeslagen - geen andere persoonlijke gegevens.

e) Verwijderen van cookies

We bieden enkele online functies die uw bezoek aan onze internetpagina's zo comfortabel mogelijk moeten maken. Deze werken echter alleen met de ondersteuning van cookies. U kunt de cookies voor onze internetpagina's verwijderen. In dit geval gaan uw individuele gegevens en inhoud, inclusief uw cookie-instellingen, verloren en wordt u niet herkend als een terugkerende bezoeker wanneer u onze internetpagina's weer bekijkt. Houd er hier echter rekening mee dat voor een ongehinderde navigatie op onze internetpagina's verschillende "basisˮ-cookies onmisbaar zijn. Bovendien worden deze cookies alleen door ons gebruikt om de efficiëntie van de internetpagina's te controleren en om de bezoekersfrequentie vast te leggen.

Integratie van diensten en inhoud van derden

Het kan zijn dat, binnen deze online service, inhoud van derden, zoals video's van YouTube, geografisch materiaal van Google Maps, RSS-feeds of grafische afbeeldingen, bijvoorbeeld geïntegreerd zijn van andere internetpagina's.

Hierbij wordt altijd verondersteld dat de providers van deze inhoud (in het volgende genaamd "externe providers") het IP-adres van de gebruikers detecteren. Want, zonder het IP-adres, konden de externe leveranciers de inhoud niet naar de browser van de betreffende gebruiker sturen. Het IP-adres is daarom noodzakelijk voor de presentatie van deze inhoud.

Informatie over de locatie van de webserver

De verwerking van de gegevens, die we via onze internetpagina's verkrijgen, vindt plaats op servers in Duitsland.

Veiligheid

We hebben technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om uw persoonlijke gegevens te beveiligen tegen verlies, vernietiging, manipulatie en ongeoorloofde toegang.

Wijziging van dit gegevensbeschermingsbeleid

We behouden ons het recht voor ons gegevensbeschermingsbeleid te wijzigen, voor zover dit vereist is als gevolg van nieuwe technologie. Zorg ervoor dat u de huidige versie ter beschikking hebt. Mochten er fundamentele wijzigingen in dit gegevensbeschermingsbeleid worden aangebracht, dan zullen we deze op onze website bekendmaken.

Betreffende rechten

Neem op elk gewenst moment contact met ons op als u informatie wenst over welke persoonlijke gegevens door ons zijn opgeslagen of als u wilt dat dit wordt gecorrigeerd of verwijderd. Bovendien hebt u recht op beperking van verwerking (artikel 18 AVG), het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking (artikel 21 AVG) en op het recht op gegevensoverdraagbaarheid (artikel 20 AVG). Neem in deze gevallen rechtstreeks contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming wiens contactgegevens te vinden zijn in het volgende onder "Data Protection Officer".

Data Protection Officer

Alle mensen die geïnteresseerd zijn in en bezoekers van onze internetpagina's kunnen contact opnemen met onze Data Protection Officer:

Heer Christian Volkmer
Projekt 29 GmbH & Co. KG
Ostengasse 14
93047 Regensburg
Duitsland
Tel.: +49 941 2986930
Fax: +49 941 29869316
E-Mail: privacy@ireks.com
Internet: www.projekt29.de

Mocht onze Data Protection Officer niet in staat zijn om op uw verzoek naar behoren te reageren, dan hebt u nog altijd het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming die voor u verantwoordelijk is.