Van nature het beste
Welkom
in de wereld van IREKS
Ireks
Nederlands > OVER ONS> Algemene Voorwaarden

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden
IREKS BELGIUM N.V.

Versie: 05/2020

Behoudens een andersluidende schriftelijke overeenkomst gelden deze algemene voorwaarden voor alle mondelinge en schriftelijke offertes en voor alle opdrachten, overeenkomsten en leveringen van IREKS BELGIUM N.V.