Van nature het beste
Welkom
in de wereld van IREKS
Ireks

Onze filosofie

De filosofie van de IREKS-groep wordt gedragen door drie pijlers, die tegelijk de basis van ons dagelijks werk zijn: continuïteit in denken en handelen, competentie en teamwork.

Continuïteit

Visie heeft IREKS door bewogen meer dan anderhalve eeuw geleid. Wij danken een groot deel van onze huidige positie aan toekomstgerichte investeringen in innovatieve technologieën en ontwikkeling van nieuwe markten.

Dit samenspel van traditie en vooruitgang vormt ons bedrijf en onze medewerkers. Met zijn allen streven wij ernaar om het nog beter te doen en plezier en afwisseling in steeds weer nieuwe facetten te scheppen.

Wie op lange termijn denkt, is zich ook van zijn verantwoordelijkheid ten opzichte van de natuur bewust. Alleen wanneer we de aarde als een waardevolle partner beschouwen, zullen ook de toekomstige generaties in harmonie met deze aarde kunnen leven.

Competentie

Competentie en continuïteit hebben zich permanent ontwikkeld, en dat is wat de IREKS-familie wereldwijd drijft.

Competentie uit zich bijvoorbeeld in de zorgvuldige keuze van al onze grondstoffen, dit begint al bij het contracteren van het graan. Dit zet zich voort in de marktgerichte ontwikkeling van aantrekkelijke productconcepten en recepten met creatieve marketingideeën, alsook het gebruik van de modernste productietechnologieën in onze laboratoria. Ook bij service tonen wij onze competentie: onze klanten worden uitsluitend door hooggekwalificeerde vakspecialisten geholpen.

Door deze optimale combinatie kunnen wij onze klanten de service bieden die ze van ons verwachten: 100 % IREKS, 100 % kwaliteit en 100 % veiligheid voor de gebruiker. Wij beschouwen het als onze ondernemingsplicht om op deze manier zaken te doen.

Partnerschap

Al onze ideeën en recepten zouden niets betekenen, als u er niet zou zijn - onze partner. Onder het motto „samen staan we sterk" onderhouden we partnerschappen binnen en buiten ons bedrijf, vaak gedurende vele jaren en decennia.

Zo gaan we samen de uitdagingen aan en geven kennis en ervaringen van generatie op generatie door. Om dit te bereiken levert ieder binnen het bedrijf zijn bijdrage, zodat de IREKS-groep ook in de toekomst een heel bijzondere bedrijfsfamilie zal blijven.