Van nature het beste
Welkom
in de wereld van IREKS
Ireks
Nederlands > OVER ONS> Gegevensbescherming (Privacy Policy)

Verklaring van gegevensbescherming

Laatste actualisatie - december 2013

Wij danken u voor het bezoeken van onze website, voor uw interesse in ons bedrijf, onze producten en service. Het is voor ons van groot belang verantwoord met uw persoonlijke gegevens om te gaan. Het in acht nemen van de wet op de gegevensbescherming bij het gebruik van uw persoonlijke gegevens is voor ons vanzelfsprekend. Wij wensen dat uw bezoek op onze website veilig verloopt en u een gerust gevoel geeft.

Overname van gegevens

U kunt de IREKS-Groep website in principe zonder inzage in uw persoonlijke gegevens gebruiken. Wanneer u onze website bezoekt, slaat onze webserver standaard het IP-adres van uw internet provider op, de website die u eerder bezocht heeft, de website die u op uw webserver afroept alsook de datum en duur van uw bezoek. Deze gegevens kunnen mogelijks een identificatie toelaten. Wij garanderen u dat geen persoonlijk gebruik van deze gegevens gemaakt wordt en dat zij noch in onafgewerkte noch in afgewerkte toestand aan derden doorgegeven worden. De opgeslagen gegevens worden alleen voor het verder ontwikkelen van onze website in het belang van de gebruiker statistisch geanalyseerd.

Inzameling en verwerking van persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens worden door ons alleen verzameld, indien deze van u uitgaan, bv. in het kader van een registratie, door het invullen van formulieren of het verzenden van e-mails met betrekking tot het bestellen van producten of service of algemene aanvragen, ter beschikking stelt.

Het verzamelen en verwerken van deze gegevens volgt alleen met uw uitdrukkelijke toestemming. De toestemmingsverklaring kan te allen tijde worden ingetrokken.

Gebruik en publicatie van persoonlijke gegevens

De door u meegedeelde gegevens zullen wij enkel voor dat doel gebruiken waarvoor u uw gegevens ter beschikking heeft gesteld. Uw persoonlijke gegevens worden, in welke vorm dan ook, niet door ons of door onze verantwoordelijke personen aan derden ter beschikking gesteld, tenzij u hiervoor toestemming heeft gegeven of een gerechtelijk bevel voorhanden is.

Onze medewerkers, die bij de verwerking en gebruik van uw persoonlijke gegevens betrokken zijn, evenals mogelijke derden, zijn volgens de regels van de wet op bescherming van persoonsgegevens verplicht met persoonlijke gegevens vertrouwelijk om te gaan.

Veiligheid

IREKS zet technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen in om uw gegevens tegen oneigenlijk gebruik te beschermen.

In geval van inwinnen en verwerking van persoonlijke gegevens wordt de informatie in versleutelde vorm overgedragen, om misbruik van gegevens door derden te voorkomen.

Onze veiligheidsmaatregelen worden volgens de technologische ontwikkelingen voortdurend verder ontwikkeld.

Links naar andere websites

Onze website bevat links naar websites van derden. Deze gegevensbescherming breidt zich niet uit naar de aanbieders van deze doorverwezen websites. Wij hebben er geen invloed op, dat deze operatoren de gegevensbescherming nakomen en wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor juistheid, volledigheid en kwaliteit van de daar ter beschikking gestelde informatie.

Contact

Bij problemen, vragen of aanbevelingen graag contact opnemen met de commissie voor bescherming van persoonsgegevens van IREKS: datenschutz@ireks.com.

De voortdurende ontwikkeling van internet maakt tussentijdse aanpassingen van onze gegevensbescherming noodzakelijk. Wij behouden ons het recht voor om op noodzakelijke wijzigingen te anticiperen.