Van nature het beste
Welkom
in de wereld van IREKS
Ireks
Nederlands > OVER ONS> EU-privacy-info

Informatie volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Laatste update: mei 2018

Wij danken u voor uw interesse in ons bedrijf en onze producten en diensten. U hoeft zich geen zorgen te maken wat betreft de bescherming van uw persoonlijke gegevens bij het bezoeken van onze internetpagina's als business partner.

De bescherming van uw gegevens is voor ons van groot belang.

Wij nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. De naleving van de wet op de gegevensbescherming is voor ons vanzelfsprekend.

We willen graag dat u weet wanneer we welke gegevens registreren en verwerken en hoe we deze gebruiken. Er zijn technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de bepalingen in verband met gegevensbescherming door ons en ook door externe dienstverleners worden nageleefd.

Onderstaande informatie is opgesteld voor onze klanten en onze leveranciers, serviceproviders en andere business partners.

 

Informatie volgens art. 13 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
- Verzameling van persoonlijke gegevens van de betrokkene -

Identiteit Controller

IREKS BELGIUM N.V.
Europalaan 66
1932 Zaventem
BELGIË

 

Contactgegevens Data Protection Officer

De Data Protection Officer is bereikbaar op:

Data Protection Officer van IREKS BELGIUM N.V.
Europalaan 66
1932 Zaventem
BELGIË
T.a.v.: Data protection of
privacy@ireks.be

 

Gegevenscategoriëen en gegevensbron

Wij verwerken adres-, identificatie- en contractgegevens evenals verkoopcijfers van onze klanten in verband met onze zakelijke relatie met hen. Dit omvat ook persoonlijke gegevens zoals namen, adressen, e-mailadressen, telefoon- en faxnummers, BTW-nummer, rekeningnummers.

Doel gegevensverwerking en rechtgrondslag

Het doel van de verwerking is de eenduidige identificatie van de klant, evenals de initiatie, realisatie, beheer en afhandeling van contracten, evaluatie van kredietwaardigheid en garanties, klantenservice, uitgifte van facturen/ creditnota's, beheer en handhaving van claims en naleving van wettelijke verplichtingen. In sommige gevallen houden we ons ook bezig met gegevensverwerkers. Rechtsgrondslag: art. 6 Par. 1 (b) en (c) van de AVG.

Verdere verwerking van de bovengenoemde gegevens wordt ook uitgevoerd om onze eigen legitieme belangen of die van een derde partij te beschermen, voor het verbeteren van onze marktontwikkelingen, voor distributieanalyses, verkoopbeheer, berekening van commissies van onze verkopers, besluitvorming met betrekking tot marketing- en verkoopactiviteiten, marktonderzoek, klantenondersteuning, geldigheidscontroles van de totale verkooprapporten, en beoordeling en afwikkeling van voorwaarden. Rechtsgrondslag: art. 6 Par. 1 (f) van de AVG.

Categorieën gegevensontvangers

a) Bedrijvengroepen

De taken in combinatie met de bovenstaande informatie worden gedeeltelijk centraal bij IREKS GmbH uitgevoerd als de gegevensverwerker voor de bedrijven die zijn geassocieerd met IREKS GmbH in de zin van Sect. 15 van de Duitse Stock Corporation Act (AktG) die voor dit doel gegevens aan IREKS GmbH verzenden.

b) Andere ontvangers

Volgens de AVG kan persoonlijke informatie ook worden doorgegeven aan derden, bijvoorbeeld aan autoriteiten om te voldoen aan wettelijke rapportageverplichtingen.

Duur van het bewaren van gegevens

Wij slaan de gegevens op voor de duur van de betreffende zakelijke relatie met de klant en tot het verstrijken van de verjaringstermijnen van alle claims die daaruit voortvloeien en van de wettelijke bewaartermijnen.

Gegevensbeschermingsrechten van het gegevensonderwerp

Volgens Arts. 15 - 22 van de AVG, waar aan de wettelijke voorwaarden is voldaan, hebt u de volgende rechten: Recht van toegang, recht op rectificatie, recht op verwijdering, recht op beperking van de verwerking en recht op gegevensoverdracht. Bovendien, overeenkomstig Art. 13 Para. 2 (b) in verband met Art. 21 van de AVG, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens onder Art. 6. Para. 1 (f).

Het recht om een klacht in te dienen

In overeenstemming met Art. 77 van de AVG hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming die verantwoordelijk is voor ons bedrijf, als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens in strijd is met de verordening.

 

Informatie volgens art. 14 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
- Verzameling van persoonlijke gegevens niet van de betrokkene -

Identiteit Controller

IREKS BELGIUM N.V.
Europalaan 66
1932 Zaventem
BELGIË

 

Contactgegevens Data Protection Officer

De Data Protection Officer is bereikbaar op:

Data Protection Officer van IREKS BELGIUM N.V.
Europalaan 66
1932 Zaventem
BELGIË
T.a.v.: Data protection of
privacy@ireks.be

 

Gegevenscategorieën en gegevensbron

We ontvangen de informatie over welke klanten op regelmatige basis of op aanvraag hebben gekocht welke van onze producten in welke hoeveelheden onze business partner (verkoopagenten of distributeurs van producten die wij aanbieden) hebben gekocht. De informatie die hierbij wordt doorgegeven, zijn de stamgegevens van de klant (bedrijfs- / klantnaam, klant-ID, in sommige gevallen contactgegevens van het bedrijf) en verkoopgegevens zoals product-ID, productnaam en hoeveelheden van de producten van het betreffende bedrijf partner die binnen de betreffende periode aan de klant zijn geleverd. Een dergelijke overdracht kan ook via de respectieve centrale kantoren voor georganiseerde klanten plaatsvinden.

Doel gegevensverwerking en rechtsgrondslag

We verwerken de bovengenoemde klantgegevens om een geverifieerd, nauwkeurig en actueel adresbestand voor verkooppunten te maken als basis voor de hieronder beschreven gegevensverwerkingshandelingen. Deze operaties dienen ter coördinatie van verkoopbezoeken ter plaatse tussen ons, onze business partners en u als gebruiker van onze producten, evenals voor het doel van het declareren, factureren en afwikkelen van overeenkomsten tussen de verkoopagent en ons of de klant in samen met de aankoop van onze producten of de beoordeling van de winstgevendheid van de zakelijke relatie. Deze operaties worden ook uitgevoerd met het oog op het verbeteren van onze marktontwikkeling, voor distributieanalyses, verkoopbeheer, berekening van de verloning van onze medewerkers, besluitvorming met betrekking tot marketing- en verkoopactiviteiten, heronderzoek van de markt en klantondersteuning, validiteitscontroles van de totale verkooprapporten, en beoordeling en afwikkeling van voorwaarden.
Rechtsgrondslag: art. 6 Par. 1 (b) of (f) van de AVG, omdat het verzamelen, opslaan en verwerken van gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van ons contract met onze business partners en klanten. Bovendien is verdere gegevensverwerking gerechtvaardigd op grond van art. 6 Par. 1 (f) van de AVGB omdat dit noodzakelijk is voor onze legitieme belangen of die van een derde partij.

Categorieën gegevensontvangers

a) Bedrijvengroepen

De taken in combinatie met de bovenstaande informatie worden gedeeltelijk centraal bij IREKS GmbH uitgevoerd als de gegevensverwerker voor de bedrijven die zijn geassocieerd met IREKS GmbH in de zin van Sect. 15 van de Duitse Stock Corporation Act (AktG) die voor dit doel gegevens aan IREKS GmbH verzenden.

b) Andere ontvangers

Volgens de AVG kan persoonlijke informatie ook worden doorgegeven aan derden, bijvoorbeeld aan autoriteiten om te voldoen aan wettelijke rapportageverplichtingen.

Duur van het bewaren van gegevens

Wij slaan de gegevens op voor de duur van de betreffende zakelijke relatie met de klant en tot het verstrijken van de verjaringstermijnen van alle claims die daaruit voortvloeien en van de wettelijke bewaartermijnen.

Gegevensbeschermingsrechten van het gegevensonderwerp

Volgens Arts. 15 - 22 van de AVG, waar aan de wettelijke voorwaarden is voldaan, hebt u de volgende rechten: Recht van toegang, recht op rectificatie, recht op verwijdering, recht op beperking van de verwerking en recht op gegevensoverdracht. Bovendien, overeenkomstig Art. 14 Para. 2 (c) in verband met Art. 21 van de AVG, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens onder Art. 6. Para. 1 (f).

Het recht om een klacht in te dienen

In overeenstemming met Art. 77 van de AVG hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming die verantwoordelijk is voor ons bedrijf, als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens in strijd is met de verordening.